Czwartek, 17 września 2020 r.

19:00
Kolacja (dodatkowo płatna)


Piątek, 18 września 2020 r.
Wielkopolskie Centrum Onkologii

08:30-09:00
Rejestracja uczestników online

09:00-09:35
Otwarcie Konferencji. Przywitanie zaproszonych gości oraz uczestników. Wykład inauguracyjny - "Blok Operacyjny - Zakład Patologii zasady współpracy" - prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek, Kierownik Zakładu Patologii Nowotworów WCO, Konsultant Krajowy w dziedzinie patomorfologii

09:35-10:00
„Chirurgia wspomagana robotowo w rejonie głowy i szyi” - prof. dr hab. n. med. Wojciech Golusiński Kierownik Kliniki Chirurgii Głowy i Szyi i Onkologii Laryngologicznej WCO, Prezydent Eropean Head & Neck Society  
Operacje robotowe gardła i szyi z komentarzem

10:00-10:15
Robot Da Vinci w operacjach regionu głowy i szyi – dostęp przezustny” – mgr Elżbieta Jadwiga Nowak, Centralny Blok Operacyjny WCO

10:15-10:30
„Znieczulenie do zabiegów chirurgii robotowej regionu głowy i szyi" - dr Tomasz Kozłowski, Kierownik Centralnego Bloku Operacyjnego WCO

10:30-12:00
Przerwa

12:00-12:15
Utrzymanie pacjenta operowanego w stanie normotermii - doświadczenia własne” mgr Agnieszka Grejczyk, Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy

12:15-12:30
„Jednoczasowy przeszczep wątroby i płuc – studium przypadku” - mgr Sabina Dyszy, Narodowy Instytut Onkologii, Gliwice

12:30-12:45
„Cystectomia z asystą robota da Vinci” - mgr Iwona Strzelecka, Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika Toruń

12:45-13:00
Dyskusja- zakończenie konferencji