Zasady udziału w konferencji w kontekście reżimu sanitarnego związanego z COVID-19


1. Każdy z uczestników konferencji jest zobowiązany do:
* wypełnienia ankiety informacyjnej przed rozpoczęciem konferencji;
* zakrywania ust i nosa maseczką, przyłbicą itp.;
* obowiązkowej dezynfekcji dłoni przy wejściu i wyjściu z sali wykładowej;
* ustawiania się z zachowaniem dystansu 1,5 metrów względem pozostałych uczestników;
* zajmowania miejsc siedzących naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między uczestnikami.

2. Na terenie wydarzenia zostaną rozmieszczenie środki do dezynfekcji oraz tablice informacyjne przypominające o obowiązku dezynfekcji rąk, noszenia maseczek i zachowania dystansu 1,5 metra pomiędzy uczestnikami.

3. Przed wejściem na salę konferencyjną będzie badana temperatura (bezdotykowo)

4. Recepcja konferencyjna będzie świadczyć pomoc uczestnikom wyłącznie w niezbędnym zakresie:
* personel obsługujący konferencję będzie wyposażony w odpowiednie środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, środki do dezynfekcji rąk etc.).
* identyfikatory będą odpowiednio wcześnie przygotowane, zdezynfekowane i zapakowane w osobne woreczki strunowe.
* torby konferencyjne będą do indywidualnej dyspozycji uczestników

5. Prosimy aby płatność za konferencję była dokonywana przelewem (w bardzo wyjątkowych sytuacjach gotówką bądź kartą kredytową podczas konferencji)

Zasady przemieszczania się w Wielkopolskim Centrum Onkologii  w czasie konferencji w dniu 18 września w kontekście reżimu sanitarnego związnego z COVID-19

1. Wejście do WCO wejściem E (od strony ulicy Strzeleckiej)

2. Po obowiązkowym pomiarze temperatury oraz założeniu maseczek ochronnych przejazd windą nr 6 na IV piętro. Konferencja odbywa się tylko w ramach sali audytoryjnej 6051, sali 6052 – wystawcy, oraz foyer na IV piętrze budynku B.

3. Przejście na lunch: windą nr 6 zjazd na poziom  P – do wyjścia E,  przejście przez podwórze do wejścia F (Kantor Cegielskiego), wejście obok Rotundy bezpośrednio do Ogrodu Zimowego.

4. Wyjście z WCO wyjściem F bezpośrednio na podwórze od ulicy Strzeleckiej.

W związku z sytuacją epidemiologiczną nie będzie możliwości zwiedzania Wielkopolskiego Centrum Onkologii, ani przejścia przez strefy, w których przebywają pacjenci.